ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೫ – ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೫ – ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು
ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ
ಐ.ಎಂ.ವಿಠಲಮೂರ್ತಿ
ರಮಾಕಾಂತ ಜೋಶಿ
ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ
ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಕಪ್ಪಣ್ಣ)

Leave a Reply