ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೬ – ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು (ಪ್ರಸಂಗಗಳು)

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೬ – ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು (ಪ್ರಸಂಗಗಳು)
ಕೆ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ನ. ರವಿಕುಮಾರ
ಸುರೇಶ ಹೆಬ್ಳಿಕರ
ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ
ಎಂ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ
ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ
ಅನಿಲ ದೇಸಾಯಿ
ಕಡಿದಾಳ ರಾಮಣ್ಣ
ನಿರ್ದೇಶನ : ಎಚ್. ದುಂಡಿರಾಜ

Leave a Reply