ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ-2 : ಆದಿಲಶಾಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ-2 : ಆದಿಲಶಾಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಮೌಲಾನಾ ಮೆಹಬೂಬ ರಹಮಾನ ಮದನಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ

Leave a Reply