“ಕರಗುತ್ತಿದೆ ಗಾಂಧಿಯ ನೆರಳೂ”

ನಿನ್ನ ನೆರಳೂ ಕರಗುತ್ತಿದೆಬಿಸಿಲ ಕೋಲಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿಕಣ್ಣೊತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಕುಲಗೆಡಿಸಿಹಬ್ಬಿದ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲೇ ಸರಿ ಸರಿದುಸರ ಸರನೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ…ಕಾಲಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ಕಥನದಲ್ಲಿನಿನ್ನ ನೆರಳಿನ ಗತಿಯೂ ಹೀಗೇ…ವಿಷದ ಮಡಕೆಯ ಸುತ್ತಗಿರ ಗಿರನೆ ಸುತ್ತುವ ಬೆಂತರಾತ್ಮಗಳ ಸಂತೆಬಹುಕೃತ ವೇಷದ, ವಿವಿಧ ರಂಗುಗಳವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳ, ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಪ್ಪಿನಬಂಧದ ಕಬಂಧದಲ್ಲಿಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಸಿರೊಣಗಿಅದರ ತರಗೆಲೆಯ ಮೇಲೆನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪರ ಪರ ಸದ್ದು!ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯನೂ ಸುಲಿದುಕತ್ತಲಿನ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸಿಕೈ ಕೋಲ ಕಸಿದು, ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಸುರಿದುದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕಾವಲಿನ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದುಅಂಬರಕೆ ತೂರಿ ಹಾರಿಸಿದಂತೆನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಂಗಾಲು.ಯಾರು ಬಂದವರಾಗ, ಯಾರು ಹೋದದ್ದೀಗ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದಂತೆನೂತ ನೂಲೇ ಕುಣಿಕೆಯಾಗಿಸಂದಣಿಸಿದ ಸೂತಕದಲ್ಲಿಅಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಳಿದುಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟೂ ಬರಿದೆ ಬೆತ್ತಲಾದನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಚೂರೂಚಕಣಾ ಚೂರುಭುವಿಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ…ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿಅರಳಿದ ಅಸಂಖ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಮೋಹಕ ಹೂವುಗಳಸೌಂದರ್ಯದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟವೂಮಂಕು ಮಂಕಾಗಿಏಕ ವರ್ಣದ ಭೂತ ಕುಣಿಕುಣಿದುಕುಪ್ಪಳಿಸುವಾಗಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳ ನುಂಗಿ ನೊಣೆಯುತ್ತಿರುವಾಗನಿನ್ನ ನೆರಳೂ ನಡುಗುವುದಕದ್ದೂ ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ!ತ್ರಿವರ್ಣಗಳು ಕಲೆಸಿ ಜನಗಣ ಮನ ನಿರ್ಗುಣಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ತಲ್ಲಣದನದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿದೇವರ ಗುಡಿಯ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿನೀತಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿಅರಾಜಕದ ಪ್ರಭುಸಂಹಿತದ ಗಗನದೆತ್ತರದಲ್ಲಿನಿನ್ನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಜೀವದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಾವುಟ!ಹಸಿ ಹಣತೆಗೆ ಅದ್ವಾನದ ಬತ್ತಿ ಹೊಸೆದುಭಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು, ಭ್ರಮೆಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿಹೊಯ್ದಾಡುವ ಗಾಳಿಯ ಹುಚ್ಚು ರಭಸದಲ್ಲಿಅಯೋಮಯ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯ ದೋಣಿತೇಲುವ ಮುಳುಗುವ ಆಟಇಲ್ಲದ ಹರಿವಿನ ನದಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ!ನಮ್ಮದೇ ಶವದ ವಾಸನೆನಮ್ಮದೇ ಉಸಿರ ದುರ್ಗಂಧನಮ್ಮದೇ ಕಣ್ಣೋಟದ ಕಳಂಕಸೆಂಟು ಪೂಸಿ, ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಎತ್ತಿಚಟ್ಟ ಸಿಂಗಾರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲಜ್ಯೋತಿ ಆರದಂತೆಮೈಗೆಡಲೀಯದಂತೆನಮ್ಮಾತ್ಮಗಳ ಜತನ.ಬೆವರಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದಿದ್ದೇನೆಗದಗುಡುವ ಭಯದ ನೆರಳ ಹಾಸಿದ್ದೇನೆ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆನಿನ್ನ ನಿಜಾಕೃತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ.

courtsey:prajavani.net

https://www.prajavani.net/%E0%B2%95%E0%B2%B0%E0%B2%97%E0%B3%81%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%A6%E0%B3%86-%E0%B2%97%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A7%E0%B2%BF%E0%B2%AF-%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%B0%E0%B2%B3%E0%B3%82-636988.html

Leave a Reply